COMUNICAT – Al 15-lea Colocviu al Asociației Internaționale a Criminologilor de Limbă Franceză(AICLF)

    În perioada 22-24 mai 2016 s-au desfășurat lucrările celui de-al 15-lea Colocviu al Asociației Internaționale a Criminologilor de Limbă Franceză(AICLF), manifestări organizate la sediul Universității din Versailles-St.Quentin,Franța.

    Tema Colocviului a fost: „Diagnostiquer et repondre aux desordres du monde :entre transparence democratique et secrets des etats”( A diagnostica și a răspunde la tulburările sociale mondiale :între transparența democratică și secretele de stat)

    La această manifestare științifică a participat și o delegație din partea SRCC din care au făcut parte Rodica Mihaela Stănoiu-președinte SRCC, Emilian Stănișor-președinte executiv, Dorinica Ioan-vicepreședinte și Alexandru Ioan-membru,

    Din programul Colocviului au făcut parte și comunicările doamnei Rodica Mihaela Stănoiu, cu tema „Societatea riscului global și marea criminalitate”, în cadrul atelierului „Radicalizare și terorism” și domnului Alexandru Ioan, cu tema „Criminalitatea și media-între transparență și opacitate”, în cadrul atelierului „Sistemele penale și media”.

    Luni, 23 mai 2016, la Hotel de France din Versailles, a avut loc o manifestare de gală, ocazie cu care a fost acordat premiul Baumont-Tocqueville, ce recompensează personalitățile care prin opera și cariera lor științifică au promovat excelența în domeniul criminologiei, domnului Jaques Farsedakis(Grecia), la propunerea doamnei Rodica Mihaela Stănoiu, ca membru în juriul internațional. Cu același prilej Președintele AICLF, Andre Lemaitre a făcut publică aprecierea AICLF față de activitatea Societății Române de Criminologie și Criminalistică făcând trimitere la organizarea Conferinței din anul 2015,cu tema „Criminologia din România –trecut,prezent și viitor”.

    Tot în cursul zilei de luni s-au ținut lucrările Adunării Generale a AICLF, ocazie cu care s-a acordat încă un mandat actualei conduceri (alese în luna mai 2014 la Liege-Belgia, la precedentul Colocviu) formată din: Președinte-Prof. Andre Lemaitre(Belgia) și vice-președinții- Prof. Rodica Mihaela Stănoiu(România), Prof.Jaques Farsedakis(Grecia) și Prof.Nicolas Queloz(Elveția).

    Ca o concluzie generală lucrările Colocviului au subliniat faptul că în societatea contemporană sistemele penale nu mai constituie ultima ratio de soluționare a problemelor mondiale, de la amenințările legate de catastrofele naturale până la actele individuale sau colective, antisociale.

    S-a arătat, de asemenea,că la noile vulnerabilități și fragilități sociale trebuie să se găsească și un just echilibru al apărării libertăților cetățenești, în raport cu eventuala lor alterare, prin măsuri luate de autoritățile statale, în numele imperativelor de securitate.

                                                                    Comitetul Director al SRCC