Tel: (+4) 0745969569
Email: redactia@criminologie.org.ro
Obiectivul nostruStudiiÎntocmim studii

Obiectivul nostru

prevenirea și controlul criminalității

Read More

Studii

privind cercetarea şi identificarea infractorilor

Read More

Întocmim studii

despre recidivă, reintegrarea socială, alternative la detenţie

Read More

2012

INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE BUCURESTI Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică
Filiala TRANSILVANIA
UNIVERSITATEA
”1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA

INVITATIE
Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la
Al XI lea Simpozion International de Criminalistica
“PREZENT ŞI VIITOR IN EXPETIZA CRIMINALISTICĂ“

ce va avea loc în zilele de 9-11 Mai 2012, la Alba Iulia.

Pentru acest an a fost propusă organizarea a patru secţiuni dedicate: expertizei criminalistice a scrisului şi documentelor, o secţiune pentru problematica expert izei accidentelor de trafic, o secţiune dedicată protecţiei patrimoniului cultural, precum şi o secţiune destinată expertizelor criminalistice a vocii, vorbirii ş i înregistrarilor audio-video.

Dr. Sorin Alămoreanu
Preşedinte Filiala Transilvania

Dr. Augustin LAzar
Co-OrganizatorAcademia Română
Institutul de Cercetări Juridice
«Acad. Andrei Rădulescu»
Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică Ministerul Public
Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie

CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 
„MAREA CRIMINALITATE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII” 
Bucureşti 
16 martie 2012

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică, Institutul de Cercetări Juridice Acad. «Andrei Rădulescu» al Academiei Române, Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizează la Bucureşti, în ziua de 16 martie 2012, ora 9 , la sediul Academiei Române (Calea Victoriei, nr. 125), Conferinţa cu participare internaţională, având tema „Marea criminalitate în contextul globalizării.”

Conferinţa, aflată la a doua ediţie, reprezintă rezultatul colaborării celor trei parteneri şi are ca obiectiv derularea unor evenimente dedicate specialiştilor din sistemul justiţiei penale şi cercetătorilor interesaţi de problematica criminalităţii în contextul unei societăţi în continuă transformare şi globalizare.

Organizatorii şi-au propus să reunească în cadrul lucrărilor punctele de vedere şi experienţa specialiştilor interesaţi de marea criminalitate care doresc să-şi facă cunoscute rezultatele cercetărilor întreprinse până în prezent. Sunt invitaţi să participe la lucrările conferinţei reprezentanţi ai sistemului de justiţie penală (judecători, procurori, poliţişti, experţi criminalişti), criminologi, cercetători, cadre universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în două secţiuni: Criminologie şi Criminalistică. Comitetul ştiinţific va selecta lucrările elaborate conform standardelor în vederea publicării lor într-un volum al conferinţei, la o editura de prestigiu, acreditată CNCSIS. Acestea se vor regăsi pe site-ul Societăţii Române de Criminologie şi Criminalisticăi, www.criminologie.ro. Comunicările vor avea cel mult 10 pagini, iar prezentările în power point vor conţine cel mult 7 slide-uri.

Taxa de participare este de 100 lei şi include pauzele de cafea, bufet şi mapa manifestării ştiinţifice. Taxa va fi achitată în contul Societatăţii Române de Criminologie şi Criminalistică cod IBAN RO50RNCB0090000508360001 deschis la BCR, Agenţia Lipscani, cu menţiunea, la detalii de plată, Conferinţa SRCC şi numele participantului.

Persoanele interesate să participe la lucrările conferinţei sunt invitate să confirme prezenţa, prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere ataşat, (DOC / PDF) precum şi a copiei documentului de plată a taxei de participare până la data de 30 ianuarie 2012, la adresa: aurac7@yahoo.com sau aurapreda7@yahoo.ro .

De asemenea, participanţii sunt rugaţi să trimită titlul lucrării şi un rezumat de maximum 200 de cuvinte în limba română şi în limba engleză/franceză (conform formularului de participare) până la 30 ianuarie 2012, la una dintre adresele menţionate anterior. Solicităm participanţilor să dea curs Precizărilor din Formularul de participare în redactarea lucrărilor.

Comitetul ştiinţific va evalua propunerile de comunicare şi ulterior lucrările, reţinându-se acele lucrări care vor respecta standardele menţionate în Apel şi Formularul de participare. Comitetul de organizare va informa participanţii care au trimis rezumate despre decizia comitetului ştiinţific până la data de 15 februarie 2012.

Calendar:

o Înregistrarea propunerilor de comunicare şi a rezumatelor: 30 ianuarie 2012, conform Formularului ataşat.

o Comunicarea includerii în programul conferinţei: 15 februarie 2012.

o Transmiterea textelor definitive: 1 martie 2012.

Comitetul ştiinţific:

Dr. Ortansa Brezeanu, cercetător onorific, Institutul de Cercetări Juridice «Acad. Andrei Rădulescu», Academia Română Conf.univ.dr. Gheorghe Florian, Universitatea „Hyperion”, vicepreşedinte al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică

Comitetul de organizare:

o Prof. univ.dr. Rodica Mihaela Stănoiu, preşedinte al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică 
o Conf. univ. dr. Emilian Stănişor, Universitatea Bucureşti, preşedinte executiv al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică 
o Lect. univ. dr. Ana Bălan, Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa, vicepreşedinte al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică 
o Vasile Teodorescu, secretar general al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică 
o Dr. Dorinica Ioan, Ministerul Justiţiei, vicepreşedinte al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică 
o Conf. univ. dr. Constantin Sima, procuror şef serviciu în Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Preşedinte al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică

Prof. univ.dr. Rodica Mihaela Stănoiu12TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY
September 12 – 15, 2012
Bilbao, Spain
Contact: secretariat@esc-eurocrim.org
Conference on innovation in criminology in the French speaking world (Canada)
Date: 13-15 May 2012 Place: Montreal, Canada
„L’innovation criminologique : perspectives francophones”

While the history of criminology in French speaking countries is extensive and because more are showing interest, the AICLF (Association internationale des criminologues de langue française), organises a conference that focuses on the future. Topics of the conference are different types of innovation. Theoretical and methodological innovations in the field and new approaches to research will be discussed, as well as new intervention practices.
More information can be found on the AICLF website14th International WSV Symposium on Victimology
Justice for Victims: Cross-cultural perspectives on conflict, trauma and reconciliation

20-24 May 2012, The Hague, the Netherlands

The World Society of Victimology (WSV), the International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), the Leuven Institute of Criminology (LINC) and Victim Support Europe are pleased to invite you to participate in the 14th International Symposium. During the Symposium renowned experts will address the three main themes Victims Rights, Transitional Justice and Trauma, Resilience and Justice in their keynotes. 
Together with academics, researchers, practitioners, policy makers, teachers and students from around the world they will examine and discuss current and emerging issues in the field. 
Early bird rate until January 31st 
More information: www.14thsymposiumwsv.nl Twitter: www.twitter.com/14symposiumwsv


 

Evenimente

Buon Natale e Felice Anno Nuovo/Merry Christmas and Happy New Year Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da Transcrime e Crime&tech – A Very Merry Christmas and […]

Read More
Publicaţii

Lucrarea „Criminologie, Criminalistica, Penologie –  Repere bibliografice”, volumul 1,  coordonatori Rodica Mihaela Stănoiu, Emilian Stănișor, Vasile Teodorescu.   Lucrarea „Criminologie, Criminalistica, Penologie –  Repere bibliografice”, volumul 2,  coordonatori Rodica Mihaela […]

Read More
Redacţia

Colegiul de redacție al revistei SRCC – Revista de criminologie,  criminalistică şi penologie COORDONATOR Prof. univ. dr. Rodica Mihaela Stănoiu – președinte al Societății Române de Criminologie și Criminalistică, vicepreședinte […]

Read More
Contact

Societatea Română de Criminologie și Criminalistică are un nou sediu: Str. Pitar Moș nr. 27, et.1, ap.5, Sect.1, București- în sediul EUROBESTTEAM Tel: 0745969569 Adresa de corespondență:  redacția@criminologie.org.ro Formular de […]

Read More
Despre noi

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Societatea Română de Criminologie şi […]

Read More