Tel: (+4) 0745969569
Email: redactia@criminologie.org.ro
Obiectivul nostruStudiiÎntocmim studii

Obiectivul nostru

prevenirea și controlul criminalității

Read More

Studii

privind cercetarea şi identificarea infractorilor

Read More

Întocmim studii

despre recidivă, reintegrarea socială, alternative la detenţie

Read More

2013

C O M U N I C A T
29 Octombrie 2013

Criminologia românească, recunoscută şi apreciată în Europa şi în lume, a primit o grea lovitură prin desfiinţarea Institutului National de Criminologie în decembrie 2006.

În toţi aceşti ani membrii Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică, cu sprijinul unor personalităţi marcante ale lumii stiintifice mondiale, au încercat să convingă opinia publică şi nu în ultimul rând, Guvernele României, de utilitatea unui Institut Naţional de Criminologie şi Criminalistică.

Speranţele cercetătorilor români au renăscut odată cu actualul Guvern, în cadrul căruia activează numeroşi specialişti în drept, personalităţi politice proeminente care înţeleg complexitatea fenomenului infracţional, necesitatea prevenirii şi combaterii criminalităţii de orice tip.

Contactele pe care membri marcanţi ai Societăţii le-au avut cu anumiţi membri ai Guvernului justificau un optimism, fie el şi moderat. O surpriză neplacuta a constituit-o pentru specialistii români in stiintele penale, în special şi pentru mediul academic, în general, faptul că în luna septembrie 2013 s-a retras orice sprijin Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică în ceea ce priveşte apariţia Revistei de Criminologie, Criminalistică şi Penologie, care apare fără întrerupere de peste două decenii. 
Cine îşi asumă răspunderea pentru consecinţele acestor acte? 
Cine doreşte să lovească în Criminologia românească? 
Sunt întrebări la care Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică aşteaptă un răspuns.

Consiliul director al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică


INFORMARE

În ziua de 11 aprilie 2013, la sediul Institutului de Cercetări Juridice s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică – SRCC, cu următoarea ordine de zi:

 1. Alegerea organelor de conducere ale SRCC;
 2. Verificarea modului de administrare a fondurilor financiare, bilanţul contabil şi raport financiar pe anul 2012;
 3. Strategia, pe termen scurt şi mediu, în vederea realizării următoarelor obiective:
  • Stabilirea unui nou sediu în scopul asigurării unei funcţionări eficiente a SRCC;
  • Mediatizarea şi atragerea sprijinului pentru reînfiinţarea Institutului Naţional de Criminologie, indiferent de forma sau denumirea acestuia;
  • Desemnarea unui colectiv pentru elaborarea cadrului necesar realizării unei Statistici Judiciare Unitare a instituţiilor cu atribuţii în aplicarea legii (poliţie, parchete, instanţe), având în vedere că statisticile întocmite în prezent reprezintă volumul de muncă al lucrătorilor din instituţiile menţionate, fără relevanţă semnificativă pentru fenomenul criminalităţii;
  • Elaborarea unui Tratat de criminologie;
  • Pregătirea organizării Conferinţei despre mediu şi criminalitate în anul 2014.

Alegerea organele de conducere ale SRCC:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Rodica Mihaela Stănoiu

Preşedinte executiv: Conf.univ.dr. Emilian Stănişor

Vicepreşedinţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Mocuţa
 • Conf.univ.dr. Ortansa Brezeanu
 • Conf.univ.dr. Dorinica Ioan
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Florian
 • Conf.univ.dr. Constantin Sima
 • Conf.univ.dr. Sorin Alămoreanu

Consiliul director – membri:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Mocuţa
 • Prof.univ.dr. Petre Buneci
 • Conf.univ.dr. Aura Preda
 • Conf.univ.dr. Constantin Sima
 • Lector univ.dr. Ana Bălan
 • Dr. Friedmann Niculescu

Secretar general: Vasile Teodorescu

Secretar general adjunct: Conf.univ.dr. Aura Preda

Comisia ştiinţifică – membri:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Mocuţa
 • Prof.univ.dr. Lucian Ionescu
 • Conf.univ.dr. Ortansa Brezeanu
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Florian
 • Conf.univ.dr. Constantin Sima
 • Lector univ.dr. Ecaterina Balica

Cenzori:

 • Tiberiu Popescu
 • Vasile Stoica

Trezorier: dr. Cristina Dâmboeanu

Proiecte validate:

 • Diligenţe pentru reînfiinţarea unui Institut de Criminologie sau de Prevenire a Criminalităţii.
  Colectiv:

  • Prof.univ.dr. Gheorghe Mocuţa
  • Conf.univ.dr. Emilian Stănişor
  • Conf.univ.dr. Constantin Sima
  • Conf.univ.dr. Dorinica Ioan
 • Elaborarea unui studiu privind Statistica judiciară
  Colectiv:

  • Conf.univ.dr. Aura Preda
  • Lector univ.dr. Ecaterina Balica
  • Dr. Cristina Dâmboeanu
  • Dr. Alin Leş
 • Elaborarea unui Tratat de criminologie, sun egida SRCC
  Colectiv:

  • Conf.univ.dr. Gheorghe Florian
  • Conf.univ.dr. Aura Preda
  • Lector univ.dr. Ecaterina Balica
  • Dr. Friedmann Niculescu
 • Actualizarea site-ului SRCC – lector univ.dr. Ana Bălan
 • Declanşarea demersurilor necesare afilierii SRCC la Societatea Europeană de Criminologie.
Evenimente

Buon Natale e Felice Anno Nuovo/Merry Christmas and Happy New Year Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da Transcrime e Crime&tech – A Very Merry Christmas and […]

Read More
Publicaţii

Lucrarea „Criminologie, Criminalistica, Penologie –  Repere bibliografice”, volumul 1,  coordonatori Rodica Mihaela Stănoiu, Emilian Stănișor, Vasile Teodorescu.   Lucrarea „Criminologie, Criminalistica, Penologie –  Repere bibliografice”, volumul 2,  coordonatori Rodica Mihaela […]

Read More
Redacţia

Colegiul de redacție al revistei SRCC – Revista de criminologie,  criminalistică şi penologie COORDONATOR Prof. univ. dr. Rodica Mihaela Stănoiu – președinte al Societății Române de Criminologie și Criminalistică, vicepreședinte […]

Read More
Contact

Societatea Română de Criminologie și Criminalistică are un nou sediu: Str. Pitar Moș nr. 27, et.1, ap.5, Sect.1, București- în sediul EUROBESTTEAM Tel: 0745969569 Adresa de corespondență:  redacția@criminologie.org.ro Formular de […]

Read More
Despre noi

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Societatea Română de Criminologie şi […]

Read More