INVITAŢIE

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CERCETĂRI JURIDICE

INSTITUTUL DE CRIMINOLOGIE ŞI CRIMINALISTICĂ „ ACAD. ANDREI RĂDULESCU”

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române vă invită să participaţi la Conferinţa naţională cu titlul „Locul şi rolul prevenirii în cadrul politicii penale la nivelul UE – privire specială asupra României”.

Evenimentul va avea loc în data de 28 mai 2020, la orele 10, în Amfiteatrul „I.H. Rădulescu” din Biblioteca Academiei Române, situat în Calea Victoriei , nr.125.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura la început în plen, ulterior pe secţiuni, dar pentru abordarea cât mai multor aspecte privind tema propusă, organizatorii recomandă participanţilor subiecte precum:

A.Dezbateri contemporane privind definitia, obiectivele şi limitele prevenirii, tipuri, modele, strategii si tehnici de prevenire, evaluarea programelor de prevenire

Securitatea cetăţeanului – drept fundamental
Prevenirea criminalității – condiţie a dezvoltării sociale durabile
– Tipuri de prevenire în țările europene
Modele de prevenire a recidivei
– Calitatea vieţii în zone metropolitane, consecinţă a strategiilor de prevenire

B. Dezbateri contemporane privind valorificarea  cercetării ştiintifice  la nivelul deciziilor de politică penală privind prevenirea

– Costurile criminalității, problemă de decizie politică
– Formarea experților în domeniul prevenirii criminalității

C. Practici de buna guvernare în spaţiul juridic al UE

– Poliţia de proximitate -tipuri moderne de poliție
Rolul poliției în zone cu risc criminogen ridicat
Servicii de prevenire din România şi rezultatele acestora
Colaborarea inter-instituţională , premisă a prevenirii optime
– Responsabilitatea primăriilor în domeniul prevenirii criminalității
Implicarea societăţii civile în elaborarea şi implementarea programelor/strategiilor de prevenire

Cei interesati sunt rugați să transmită titlul lucrării, abstractul si cuvintele-cheie ( în lb. romana si lb.engeza), până la data de 15.03.2020, la adresa de mail: aurapreda7@yahoo.ro. Până la data de 30.03.2020 se vor transmite din partea Comitetului științific notificări privind acceptarea sau refuzul înscrierii.

Taxa stabilită este în cuantum de 200 lei și va fi achitată, după acceptarea înscrierii, în contul SRCC, RO50 RNCB 0090 0005 0836 0001, BCR, sucursala Lipscani, cod fiscal 9164406.

PREȘEDINTE SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CRIMINOLOGIE ŞI CRIMINALISTICĂ,

Prof.univ.dr. Rodica Mihaela STĂNOIU

––––––––––

DIRECTOR INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE „ ACAD. ANDREI RĂDULESCU”,

Prof.univ.dr. Mircea DUTU