Noutăți în materie de criminologie și justiție penală din revista „Criminologie și justiție penală” Nr. 326 din Martie 2024 – Hans-J. Kerner

Societatea Română de Criminologie și Criminalistică are plăcerea de a vă oferi numărul 326 din Martie 2024 al revistei „Criminologie și justiție penală” profesorului Hans-J. Kerner  care include:

* 1 dintre colecțiile Kerner, în acest caz conținând o selecție de documente referitoare la ÎCCJ, extrase dintr-un set de diferite „Oxford Research Encyclopedias”, literele A + B + C.
* 1 colecție specială a Institutului Național de Justiție (S.U.A.) = Baze de date selectate pentru continuarea cercetărilor.
* 7 cereri de lucrări/contribuții pentru conferințe și evenimente similare
* 1 cerere de contribuții la o nouă bază de date cuprinzătoare
* 2 numere ale Forumului de Drept European, cu lucrări FoC.

Mesajul domnului profesor:

” Ladies and Gentlemen, dear Colleagues, with this 326th Issue of my Criminology and Criminal Justice News, I am providing you with:

* 1 of my Kerner-Collections, in this case containing a selection of CCJ-related as taken from a set of different “Oxford Research Encyclopedias”, Letters A + B + C.

If you will find those pieces worthwhile for your own further work, you may search in detail in the manifold other entries regarding letters D till Z.

* 1 special collection by the National Institute of Justice (U.S.A.) = Selected Databases for further research endeavours.

* 7 Calls for Papers/Contributions for Conferences and similar Events

* 1 Call for Contributions to a New comprehensive database

* 2 issues of the European Law Forum, with FoC papers.

Best regards,

Hans-J. Kerner”

Materiale:

_Kerner-Collection_Oxford Research Encyclopedias_A+B+C_FoC_March 2024

_NIJ-USA_Collection of Criminal Justice Dataset Releases_March 2023

1_Asian Criminology Society Conf_08-2024_CfP

2_Open Science Workshop_European Criminology_09-2024_CfP

3_ESC 24_CfP Criminalisation of Activism

4_ESC 24_Southern Criminology and Crimes of the Powerful

5_CiCS_Conference Schedule 10-2024

6_GNH & Law_Criminal Justice +Happiness_11-2024 et seq.

7_Incarceration Topics Workshop_CfA + CfP

Eucrim 1-2023_European Law Forum_Open Access

Eucrim 2-2023_European Laws Forum_Open Access

Inclusive Justice -Database_CultEXP-Foundation C. f. Contributions_2024

redir_criminologycjnewsccjnews326