CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ cu tema „Criminologia din România – trecut, prezent, viitor”

Societatea Română de Criminologie și Criminalistică
și
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române

ORGANIZEAZĂ

CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ cu tema
Criminologia din România – trecut, prezent, viitor

Bucureşti, 04 septembrie 2015

Sediul SRCC (Bd Magheru nr 22, etaj 2)

Lucrările conferinţei sunt deschise atât specialiştilor din sistemul justiţiei penale (categorii de jurişti, sociologi, psihologi, asistenţi sociali, etc.), cât şi altor specialişti, precum şi studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Lucrările prezentate se vor circumscrie temei şi vor reflecta evoluţia ştiinţelor criminologie şi criminalistică în ultimii 25 de ani.

Articolele selectate vor fi publicate într-un volum la o editură recunoscută în domeniul științelor juridice (A2) şi în revista de specialitate a Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică.

Taxa de participare este de 200 lei, cu excepţia membrilor Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică pentru care taxa este de 100 lei şi a studenţilor care vor achita suma de 50 lei, în contul Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică – respectiv RO50RNCB0090000508360001, deschis la BCR, Sucursala Lipscani, sau direct la domnul Vasile Teodorescu, secretar general al Societății, pe care îl puteți contacta la numărul de telefon: 0726737039.

Titlurile articolelor, rezumatul în limba engleză (aprox.10 rânduri) şi cuvintele-cheie vor fi transmise la următoarea adresă de mail: redactia@criminologie.org.ro până la data de 1 august 2015.